Турист Николай Рыскин (ronadort)
Николай Рыскин
был 3 августа 7:42